CRM research & consulting AB | Birger Jarlsgatan 38 | 11429 Stockholm | Tfn 08-440 30 20 | info@crmresearch.se
 
 
Kompetensområden
Branscher
Metoder och arbetssätt
   

Vår affärsidé är att utveckla företagets värdeskapande utifrån ett undersökningsresultat.

Detta gör vi genom att erbjuda en kombinerad undersöknings- och konsultkompetens inom företagsledning och affärsutveckling. Och leverera handlingsorienterade slutsatser och rekommendationer utifrån våra uppdragsgivares behov och affärslogik.

[Credits]CRM, kundundersökningar, medarbetarundersökningar, verksamhetsutveckling, företagsutveckling, strategiskt verktyg
p